Metamorfozy 2012 – 1014

„Metamorfozy” (2012-2014), wspierany przez Komisję Europejską w ramach Programu Kultura, to wspólny projekt trzech instytucji: La Briqueterie/CDC du Val de Marne (Francja), Les Brigittines (Belgia) oraz Centrum Kultury ZAMEK (Polska). Obejmować będzie międzynarodowe produkcje artystyczne (spektakle taneczne, wideo, interwencje miejskie, debaty, warsztaty) podejmujące temat metamorfozy władzy duchowej i religijnej, pracy i władzy politycznej.

Fundacja Animatornia, zaproszona do współpracy przez Centrum Kultury ZAMEK, brać będzie udział w projekcie In Situ, który będzie miał miejsce wokół La Briqueterie (Cegielni) w Vitry we Francji. Obecnie na etapie przygotowań, nasz projekt osiągnie moment kulminacyjny podczas festiwalu Le Temps Forts w Vitry w czerwcu bieżącego roku.

In Situ Project

Nasz pomysł oscyluje wokół animacji społeczności i tworzenia tożsamości miejsca przez zróżnicowane działania artystyczne. Skupiliśmy się na dwóch kluczowych aspektach: wielokulturowości oraz powiązaniu historii z teraźniejszością. Uwzględniając zróżnicowanie kulturowe mieszkańców będziemy dążyć do nawiązania między nimi oraz Cegielnią wspólnej płaszczyzny dialogu. Ważne są również zmiany, które zaszły zarówno w lokalnym otoczeniu (różne grupy zamieszkujące miasto), jak również w samym miejscu – zmiana jego funkcji z pozostawieniem architektury przemysłowej.

Jednym z głównych elementów projektu będzie stworzenie galerii mieszkańców oraz ich historii wiążących się z Cegielnią i jej okolicą. Wykorzystując doświadczenie antropologiczne dotrzemy do osób z rożnych grup narodowych i zaprezentujemy ich sylwetki jako obecnych mieszkańców okolic Cegielni. Jednocześnie zaprezentowane zostaną fotografie starej Cegielni i związane z nią historie. Ma to ma celu zestawienie współczesności z historią – ukazanie zmiany a jednocześnie utrzymującej się różnorodności.

Nacisk położyliśmy również na pozostawienie śladu przez mieszkańców w budynku Cegielni. Chcemy, by w trakcie warsztatów mieszkańcy okolic Cegielni, reprezentujący różne grupy etniczne, otrzymali przestrzeń będącą polem do wspólnej ekspresji. Wspólnie stworzą instalację, składającą się z indywidualnych elementów. Każdy z uczestników i uczestniczek będzie mógł wnieść swoją cząstkę w stworzenie nowej jakości. Nawiązany zostanie dialog między mieszkańcami – przedstawicielami różnych grup ale także między Cegielnią i jej otoczeniem.

Oficjalna strona projektu

Dodaj komentarz